Print Friendly, PDF & Email
OFERTA

PROJEKT

PRODUKCJA

DOSTAWA

Obudowy dostarczamy do klientów własnym, specjalistycznym transportem. W przypadku prostych obudów jednoelementowych dopuszczamy ich odbiór przez zamawiającego z naszego zakładu. Większe zadania, wymagające często podziału na części ze względu na gabaryty lub masę elementów – a co za tym idzie montażu w miejscu przeznaczenia – są transportowane i montowane przez nasze ekipy.

Zadaniem zamawiającego jest przygotowanie odpowiedniego miejsca posadowienia. Parametry zostają przekazane klientowi na etapie projektowania, ale dokładne ustalenie rodzaju posadowienia jest zależne od lokalnych warunków geotechnicznych.

W przypadku własnego odbioru gwarantujemy sprawny i szybki załadunek na środek transportu. Jeśli dostawa realizowana jest naszym transportem zamawiający powinien zabezpieczyć dźwig do rozładunku i montażu obudowy. Dobór odpowiedniego dźwigu zależny jest od masy elementów oraz charakterystyki miejsca montażu.

Stacje gazowe i energetyczne są nieraz lokalizowane w miejscach o utrudnionym dojeździe. Gwarantujemy bezproblemową dostawę do najbliższego zjazdu z drogi publicznej przystosowanej do transportu ciężarowego, jeśli jednak dalszy dojazd do miejsca przeznaczenia jest związany z przygotowaniem trasy przejazdu, prosimy zamawiającego o zabezpieczenie takiej możliwości.