Print Friendly, PDF & Email

Modernizacja i budowa infrastruktury energetycznej wymaga nowych stacji energetycznych, od wielkogabarytowych stacji typu GPZ poprzez stacje rozdzielcze średniej mocy aż po małe stacje abonenckie oraz rozgałęźniki i złącza kablowe. Obudowy stacji energetycznych firmy ATLAS spełnią wszystkie wymogi użytkownika, i  doskonale zabezpieczą urządzenia przed warunkami atmosferycznymi i nieautoryzowanym dostępem.

Firma Atlas posiada w swojej ofercie całą gamę stacji, zarówno w wykonaniu żelbetowym jak i metalowych. Korzystając z naszej oferty można dobrać stację do każdych wymogów technologicznych i lokalizacji, a także – w przypadku konieczności – zlokalizować ją pod ziemią.

Stacje transformatorowe z obsługą wewnętrzną

Stacje transformatorowe z obsługą zewnętrzną

Stanowiska transformatorów mocy

Stacje elektroenergetyczne dużych mocy

Złącza i rozgałęźniki kablowe – ATSN

Podziemne stacje transformatorowe

Piwnice kablowe, fundamenty


Produkowane przez nas obudowy zostały poddane badaniom w Instytucie Energetyki, i otrzymały stosowne certyfikaty zgodności.

Duże stacje elektroenergetyczne

Transport stacji owalnych ASTO

Do pobrania