Print Friendly, PDF & Email

Obudowy stacji transformatorowych z obsługą zewnętrzną przeznaczone są do stacji zaopatrujących w energię elektryczną odbiorców komunalnych i przemysłowych. Cechą charakterystyczną obudów tego typu jest mała powierzchnia zabudowy, doskonały dostęp do urządzeń, zwarta konstrukcja, w której korpus główny i fundament mogą stanowić jedną całość. Istnieje duża możliwość dostosowania wyglądu obudowy do indywidualnych potrzeb architektonicznych przez dobór sposobu wykończenia i formy obiektu. Wielkość obudowy dobierana jest indywidualnie do mocy transformatora oraz ilości pól SN i NN.

Betonowe obudowy ASTZ

Metalowe obudowy MSTZ

Betonowe owalne obudowy ASTO

Betonowo-metalowe obudowy reklamowe ASTR