Print Friendly, PDF & Email

Firma ATLAS oferuje w pełni prefabrykowane betonowe stanowiska transformatorów mocy.

Wypełnione olejem izolacyjnym transformatory stwarzają w przypadku awarii zagrożenie zanieczyszczenia środowiska. Ekologiczne, prefabrykowane stanowiska transformatorów mocy typu ATLAS spełniają wszelkie wymogi ekologii, a ich montaż jest błyskawiczny, co likwiduje konieczność prowadzenia długotrwałych prac budowlanych. Jest to szczególnie istotne podczas modernizacji istniejących urządzeń, gdzie technologia tradycyjna wymagałaby długotrwałego wyłączenia stacji z użytku. Nasze rozwiązanie skraca czas montażu zabezpieczenia transformatora do kilku dni. Wszystkie elementy prefabrykowane są w naszym zakładzie, a w miejscu przeznaczenia prowadzony jest jedynie finalny montaż.

Oferujemy różne rodzaje stanowisk, przystosowane do wszelkich rodzajów transformatorów. Poza zakresem typowych rozmiarów i rozwiązań na życzenie zamawiającego wykonujemy stanowiska o każdej wymaganej wielkości.

Stosujemy nowoczesne rozwiązania pokrycia mis perforowanymi płytami stalowymi charakteryzujących się właściwościami tłumienia ognia. Pozwala to uniknąć uciążliwości związanych ze stosowaniem krat stalowych pokrywanych warstwą kamiennego tłucznia.

Do pobrania