Print Friendly, PDF & Email

Certyfikaty i patenty potwierdzają naszą dbałość o wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów. Konstrukcja obudów stacji energetycznych została zweryfikowana przez Instytut Energetyki, który wydał odpowiednie zaświadczenia potwierdzające podstawowe parametry użytkowe naszych wyrobów.

Dbając o zapewnienie najwyższej jakości nasz system zarządzania oraz produkcji został zweryfikowany przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną zgodnie z międzynarodowymi normami ISO.

ISO 9001
ISO 1090
ISO 3834
Patenty
Certyfikaty Instytutu Energetyki