Print Friendly, PDF & Email

Najważniejszym kryterium oceny działalności naszej firmy jest zadowolenie klientów. Zapewniamy odbiorcom rzetelność i profesjonalizm w zakresie wytwarzanych wyrobów poprzez ciągły proces doskonalenia w obszarach jakości, elastyczności, szybkości oraz optymalizacji kosztów.

Szczególne znaczenie w naszej działalności ma:

  • poznawanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów na wszystkich etapach współpracy,
  • uzyskiwanie całkowitej zgodności jakości wytwarzanych wyrobów z wymaganiami klientów,
  • nieustanne podnoszenie jakości wytwarzanych wyrobów,
  • realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy w płaszczyźnie organizacyjnej i technologicznej,
  • doskonalenie potencjału ludzkiego.

Polityka jakości stanowi podstawę dla utrzymania i rozwoju systemu zarządzania jakością oraz stawiania i realizacji celów. Założenia polityki jakości są znane i respektowane przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Zarząd Atlas Sp. z o.o. zapewnia, że wykonywane przez nas wyroby spełniają wymagania, potrzeby i oczekiwania klientów. Funkcjonujący System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001 jest nieustannie doskonalony. Dbając o jakość naszych wyrobów wdrożyliśmy także wymogi stawiane przez normę ISO 1090 oraz ISO 3834.

Atlas Sp. z o.o.prowadząc swoją działalność gospodarczą szczególny nacisk kładzie na działalność proekologiczną. Nasze wyroby po zakończeniu eksploatacji mogą być powtórnie wykorzystane. Przyjęte rozwiązania systemowe gwarantują stałe ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby.

Przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, monitorowanie aspektów środowiskowych działalności gospodarczej, minimalizowanie odpadów oraz oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi jest jednym z priorytetów naszej działalności.