Print Friendly, PDF & Email

Firma ATLAS produkuje elementy betonowe i fundamentowe – przeznaczone dla sieci kanalizacyjnych, posadowienia urządzeń, kanałów i studni kablowych, wodociągowych itp. Beton produkowany jest w naszej własnej w pełni zautomatyzowanej, nowoczesnej mieszalni.

Elementy instalacji kanalizacyjnych.

Oferujemy studnie o średnicy wewnętrznej DN 1000 mm spełniające wymagania normy PN-EN 1917
Elementy betonowe studni wyposażone są fabrycznie w stopnie włazowe oraz osadzone przejścia lub króćce połączeniowe dla rur kamionkowych, betonowych oraz różnego rodzaju rur z tworzyw sztucznych. Gumowa uszczelka stożkowa umożliwia szybki, pewny i bezpieczny montaż elementów studni. Do jej montażu należy użyć smarów poślizgowych. Ściany studni wykonuje się jako szczelne, w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.

Prefabrykaty betonowe.

Wykonujemy szeroki zakres elementów betonowych:

  • studnie wodomierzowe
  • kanały kablowe
  • fundamenty do posadowienia urządzeń
  • płyty żelbetowe.

Parametry kanalizacyjnych elementów betonowych

Wzór zamówienia studni kanalizacyjnej