Print Friendly, PDF & Email

Prefabrykaty betonowe i elementy instalacji kanalizacyjnych.

Firma ATLAS produkuje elementy betonowe i fundamentowe – przeznaczone dla sieci kanalizacyjnych, posadowienia urządzeń, kanałów i studni kablowych, wodociągowych itp. Beton produkowany jest w naszej własnej w pełni zautomatyzowanej, nowoczesnej mieszalni. Produkcja betonu poddawana jest ciągłym badaniom laboratoryjnym, co gwarantuje spełnianie parametrów określonych przepisami.

elementy betonowe

Elementy instalacji kanalizacyjnych.

Oferujemy studnie o średnicy wewnętrznej DN 1000 mm spełniające wymagania normy PN-EN 1917.
Elementy betonowe studni mogą być fabrycznie wyposażone w stopnie włazowe oraz osadzone przejścia lub króćce połączeniowe dla rur kamionkowych, betonowych oraz różnego rodzaju rur z tworzyw sztucznych. Gumowa uszczelka stożkowa umożliwia szybki, pewny i bezpieczny montaż elementów studni. Do jej montażu należy użyć smarów poślizgowych. Ściany studni wykonuje się jako szczelne, w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Wielorakość elementów systemu umożliwia zestawienie każdej wymaganej sieci kanalizacyjnej, dając elastyczność w projektowaniu. Pełen system przedstawiony jest tutaj.

Prefabrykaty betonowe.

Wykonujemy szeroki zakres elementów betonowych, a do najbardziej popularnych należą:

  • studnie wodomierzowe,
  • kanały kablowe,
  • fundamenty do posadowienia urządzeń,
  • płyty żelbetowe.

Posiadamy park maszynowy oraz wiedzę umożliwiającą wykonanie najbardziej skomplikowanych kształtów. Jedynymi ograniczeniami są gabaryty transportowe oraz masa jednostkowego elementu. Betonowe prefabrykaty mogą być uzupełniane o wymagane przez klienta dodatkowe elementy – kotwy, zaczepy. stopnie itp. – w wersji zarówno ocynkowanej jak i wykonywane ze stali nierdzewnej.

Parametry kanalizacyjnych elementów betonowych
Wzór zamówienia studni kanalizacyjnej