Print Friendly, PDF & Email

Parametry kanalizacyjnych elementów betonowych pozwalają precyzyjnie określić ilość i rodzaj elementów niezbędnych do wykonania sieci kanalizacyjnej.

Pierścień dystansowy:  oznaczenie d1 [mm]  d2 [mm]  h [mm] 

AR-V 625×60
AR-V 625×80
AR-V 625×100

625
625
625

60
80
100

Zwężka stożkowa:  oznaczenie d1 [mm]  d2 [mm]  h [mm] 

SHM 1000/625×300
SHM 1000/625×600

1000
1000

625
625

300
600

Pokrywa studni:  oznaczenie d1 [mm]  d2 [mm]  h [mm] 

AP-M 1000/625×200

1000

625

200

Kręgi betonowe:  oznaczenie d1 [mm]  d2 [mm]  h [mm] 

SR-M 1000×250
SR-M 1000×500
SR-M 1000×1000

1000
1000
1000

250
500
1000

Dno studni:  oznaczenie d1 [m]  d2 [mm]  h [mm] 

SU-M 1000×750
SU-M 1000×560

1000
1000

750
560

Rzut dna studni:  
    Przy zamawianiu dna studni prosimy korzystać z formularza – do pobrania poniżej.

 

Do pobrania