Print Friendly, PDF & Email
OFERTA

PROJEKT

PRODUKCJA

DOSTAWA

Właściwe przygotowanie zapytania ofertowego umożliwi nam przedstawienie precyzyjnej oferty cenowej. Im więcej otrzymamy informacji, tym dokładniej i szybciej sporządzona zostanie wycena.

Nie wymagamy od klientów gotowego finalnego projektu, kalkulacja może być przygotowana na bazie podstawowych informacji, a minimum, które pozwoli nam przystąpić do pracy to:

 • funkcja obudowy,
 • rodzaj materiału, z którego ma być wykonana  – beton lub metal,
 • podstawowe wymiary zewnętrzne lub wymagany wymiar wnętrza obudowy,
 • wysokość wewnętrzna,
 • ilość i rodzaj drzwi,
 • podział pomieszczeń,
 • wymogi dotyczące izolacji termicznej i akustycznej,
 • wymogi dotyczące wentylacji,
 • wybór elewacji – tynk cienkowarstwowy, kamień płukany, elewacje z okładzin ceramicznych itp.,
 • miejsce dostawy,
 • wszelkie inne, istotne z punktu widzenia szacowania kosztów informacje.

Wszystkie te dane pozwolą nam przedstawić klientowi rzetelną wycenę kosztów wykonania.

Przedstawiana klientowi oferta zawiera wszelkie istotne informacje, określa precyzyjny zakres wykonania oraz wykaz elementów, które nie zostały uwzględnione w wycenie. Prosimy o uwzględnienie faktu, że podawany w ofercie termin realizacji to czas potrzebny na wykonanie obudowy po zatwierdzeniu przez zamawiającego dokumentacji wykonawczej.