Print Friendly, PDF & Email
OFERTA

Oferta

PROJEKT

Projekt

PRODUKCJA

Produkcja

DOSTAWA

Dostawa

Po akceptacji oferty i otrzymaniu zamówienia nasze biuro konstrukcyjne przygotuje precyzyjny projekt, podlegający akceptacji przez zamawiającego. Im więcej szczegółów zostanie ustalonych na tym etapie, tym sprawniej da się wyprodukować obudowę. Wskazanie przez klienta osoby upoważnionej do dokonywania wszelkich uzgodnień technicznych pomoże w szybkim przedstawieniem projektu do akceptacji, a tym samym bezzwłocznym przystąpieniem do produkcji.

Na tym etapie określane są m. in. następujące parametry:

  • rodzaj konstrukcji,
  • precyzyjne gabaryty obudowy (wymiary elementów i masa),
  • sposób posadowienia w miejscu przeznaczenia,
  • umiejscowienie i lokalizacja drzwi, przejść przez przegrody, włazów do piwnicy kablowej,
  • rozwiązania wentylacji
  • sposób wykończenia elewacji,
  • kolorystyka.

Dopiero po ustaleniu wszystkich parametrów wykonawczych określamy precyzyjnie czas wykonania, który został podany szacunkowo w ofercie cenowej – a następnie obudowa jest kierowana do realizacji.