Print Friendly, PDF & Email
OFERTA

Oferta

PROJEKT

Projekt

PRODUKCJA

Produkcja

DOSTAWA

dostawa

Dostawa do klientów realizowana jest naszym własnym, specjalistycznym transportem, na warunkach DDU/DDP zgodnie z Incoterms. W przypadku prostych obudów jednoelementowych dopuszczamy ich odbiór przez zamawiającego z naszego zakładu. Większe obudowy, wymagające często podziału na segmenty ze względu na gabaryty lub masę elementów są transportowane i montowane w miejscu przeznaczenia przez nasze ekipy.

Zadaniem zamawiającego jest przygotowanie odpowiedniego miejsca posadowienia. Parametry zostają przekazane klientowi na etapie projektowania, a dokładne ustalenie rodzaju posadowienia jest zależne od lokalnych warunków geotechnicznych.

W przypadku własnego odbioru gwarantujemy sprawny i szybki załadunek na środek transportu. Jeśli dostawa realizowana jest naszym transportem zamawiający powinien zabezpieczyć dźwig do rozładunku i montażu obudowy. Dobór odpowiedniego dźwigu zależny jest od masy elementów oraz specyfiki miejsca montażu.

Stacje gazowe i energetyczne są nieraz lokalizowane w miejscach o utrudnionym dostępie. Gwarantujemy sprawną dostawę do najbliższego zjazdu z drogi publicznej przystosowanej do transportu ciężarowego, jeśli jednak dalszy dojazd do miejsca przeznaczenia jest związany z przygotowaniem trasy przejazdu, prosimy zamawiającego o zabezpieczenie przejezdności. Wszelkie związane z tym koszty obciążają wtedy odbiorcę.

Niektóre rodzaje obudów wymagają wykonania prac wykończeniowych już po montażu. Roboty te realizowane są bez zbędnej zwłoki, jednak nieraz uzależnione są od warunków atmosferycznych. Liczymy na zrozumienie klientów i uwzględnienie faktu, że wykonanie niektórych prac zależne jest od sprzyjającej pogody.

 

Dostawa stacji ASTO
Dwie kompletne stacje ASTO przygotowane do transportu.