Print Friendly, PDF & Email
OFERTAOferta

PROJEKTprojekt

PRODUKCJAProdukcja
DOSTAWADostawa

Po akceptacji oferty i otrzymaniu zamówienia nasze biuro konstrukcyjne przygotowuje precyzyjny projekt, podlegający akceptacji przez zamawiającego. Im więcej szczegółów zostanie ustalonych na tym etapie, tym sprawniej da się wyprodukować obudowę. Wskazanie przez klienta osoby upoważnionej do dokonywania wszelkich uzgodnień technicznych pomoże w szybkim przedstawieniu projektu do akceptacji, a tym samym bezzwłocznym przystąpieniu do produkcji.

Na tym etapie określane są m. in. następujące parametry:

  • rodzaj konstrukcji,
  • precyzyjne gabaryty obudowy (wymiary elementów i masa),
  • sposób posadowienia w miejscu przeznaczenia,
  • umiejscowienie i wymiary drzwi, przejść przez przegrody, włazów do piwnicy kablowej,
  • rozwiązania wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
  • rodzaj wykończenia elewacji,
  • kolorystyka.

Dopiero po ustaleniu wszystkich parametrów wykonawczych określamy precyzyjnie czas wykonania, który szacunkowo podany był ofercie cenowej – a następnie obudowa jest kierowana do realizacji.