Print Friendly, PDF & Email

Betonowe i metalowe obudowy stacji gazowych.

Gazownictwo to specyficzna branża wymagająca obudów spełniających bardzo restrykcyjne normy bezpieczeństwa. Zwiększające się zapotrzebowanie na gaz ziemny wymusza konieczność rozbudowy infrastruktury, oraz modernizację istniejących sieci i stacji gazowych. Obudowy stacji gazowych proponowane przez firmę ATLAS zapewniają długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie urządzeń.

Gazownictwo - obudowy węzła pomiarowego Ołtaszyn (Wrocław)

Nasza firma oferuje nowoczesne rozwiązania obudów do:
  • stacji redukcyjno-pomiarowych
  • węzłów pomiarowo-rozliczeniowych
  • układów obejściowych
  • nawanialni gazu
  • kopalni i magazynów gazu
  • tłoczni
  • stacji CNG

Nasze produkty spełniają wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, możliwości zastosowania w strefach zagrożenia wybuchem, bezpieczeństwa pożarowego, odpowiedniej izolacyjności akustycznej i termicznej oraz ochrony środowiska naturalnego. Dzieląc odpowiednio obiekty na segmenty transportowe możemy wyprodukować obudowy o znacznych rozmiarach.

Tłocznie gazu

Strefy przyodwiertowe

Pomiarownie gazu

Stacje redukcyjno-pomiarowe wysokiego ciśnienia

Stacje redukcyjno-pomiarowe niskiego i średniego ciśnienia

Kopalnie i podziemne magazyny gazu


Transport obudów metalowych

Obudowy betonowe z elewacją z kamienia płukanego

Do pobrania