Print Friendly, PDF & Email

OFERTA

oferta

arrow
PROJEKTProjekt
arrow
PRODUKCJAProdukcja
arrow
DOSTAWADostawa

Właściwe przygotowanie zapytania ofertowego umożliwi nam przedstawienie precyzyjnej oferty cenowej. Im więcej informacji otrzymamy, tym szybciej i bardziej dokładnie sporządzona zostanie wycena.

Nie wymagamy od klientów gotowego finalnego projektu, kalkulacja może być przygotowana na bazie podstawowych informacji, a minimum, które pozwoli nam przystąpić do pracy to:

 • funkcja obudowy,
 • rodzaj materiału, z którego ma być wykonana  – beton lub metal,
 • podstawowe wymiary zewnętrzne lub wymagany wymiar wnętrza obudowy,
 • wysokość wewnętrzna,
 • ilość i rodzaj drzwi,
 • podział pomieszczeń,
 • wymogi dotyczące izolacji termicznej i akustycznej,
 • wymogi dotyczące wentylacji,
 • wybór elewacji – tynk cienkowarstwowy, kamień płukany, elewacje z okładzin ceramicznych itp., wymogi dotyczące malowania (w przypadku obudów metalowych),
 • miejsce dostawy,
 • wszelkie inne – istotne z punktu widzenia oszacowania kosztów – informacje.

Wszystkie te dane pozwolą nam przedstawić klientowi rzetelną wycenę kosztów wykonania.

Uwaga: nie możemy zaoferować klientom doboru obudowy jedynie na podstawie listy przewidzianego do zainstalowania w niej wyposażenia. Nie wymagamy przedstawienia profesjonalnego projektu. Przesłanie nam nawet odręcznego szkicu z podstawowymi gabarytami obudowy i niezbędnymi elementami znacznie ułatwi i przyspieszy sporządzenie oferty.

Przedstawiana klientowi oferta zawiera wszelkie istotne informacje, określa precyzyjny zakres wykonania oraz wykaz elementów, które nie zostały uwzględnione w wycenie. Prosimy o uwzględnienie faktu, że podawany w ofercie termin realizacji to czas potrzebny na wykonanie obudowy po zatwierdzeniu przez zamawiającego dokumentacji wykonawczej.