Print Friendly, PDF & Email

Firma Atlas sp. z o. o. powstała w kwietniu 1989 roku w oparciu o kapitał krajowy. Siedzibą spółki była miejscowość Głogowa. W pierwszych latach spółka prowadziła działalność handlowo – usługową. W sierpniu 1992 roku uruchomiono produkcję obudów żelbetowych, których odbiorcą były niemieckie firmy z sektora gazowniczego. Obudowy te spełniały wysokie wymagania jakościowe i techniczne rynku niemieckiego. Niemieckie gazownictwo było jedynym odbiorcą tych obudów do października 1993 r. Głównym problemem sprzedaży betonowych obudów na rynku polskim był wtedy brak polskich norm i przepisów dopuszczających je do stosowania.

Pierwsza sprzedaż obudów na rynek polski miała miejsce w listopadzie 1993. Zastosowanie nowatorskich konstrukcji prefabrykowanych żelbetowych obudów zostało uwieńczone sukcesem jakim jest uzyskanie patentu na wynalazek „Wolnostojąca prefabrykowana obudowa dla gazowych stacji redukcyjno-pomiarowych” – Patent nr 179217.

W roku 1995 spółka przeniosła swoją siedzibę do obiektów w Przybysławicach, koncentrując się na produkcji żelbetowych obudów dla gazownictwa. Umacniająca się pozycja na rynku polskim zaowocowała na przełomie 1995 i 1996 roku pojawieniem się naszej firmy również na rynku energetycznym. Uruchomiono produkcję złączy kablowych w obudowach betonowych, a następnie obudów małogabarytowych stacji transformatorowych. W kolejnych latach dynamiczny rozwój gospodarczy rynku energetycznego i gazownictwa zaowocował powstaniem nowych konstrukcji z zastosowaniem nowych materiałów i technologii. Firma stała się poważnym dostawcą profesjonalnych obudów dla największych koncernów europejskich. Dynamiczny rozwój i związana z nim modernizacja parku maszynowego oraz wprowadzanie najnowszych technologii ugruntował naszą pozycję lidera w produkcji obudów.

W trosce o klienta, jak również o środowisko naturalne, nasza firma wdrożyła i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością, zgodny z międzynarodowymi standardami PN-EN ISO 9001:2015.

Historia firmy ATLAS na kilku zdjęciach: