Print Friendly, PDF & Email
OFERTA

Oferta

arrow
PROJEKT

Projekt

arrow

PRODUKCJA

produkcja

arrow
DOSTAWA

Dostawa

Z chwilą akceptacji dokumentacji wykonawczej przez klienta rozpoczyna się produkcja obudowy. Prosimy o uwzględnienie faktu, że niektóre zmiany dokonywane przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia mogą wiązać się z wydłużeniem czasu produkcji oraz dodatkowymi kosztami. Bardzo istotne jest by w fazie projektowania ustalenia były jak najbardziej precyzyjne i wyczerpywały wszystkie istotne kwestie – znacznie przyspiesza to proces produkcyjny. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że mimo bardzo szczegółowych uzgodnień na etapie projektowania zawsze pojawiają się kwestie wymagające dodatkowych ustaleń. Ścisła współpraca z klientem i szybkie podejmowanie przez niego decyzji pozwoli sprawnie przeprowadzić proces wytwórczy i uniknąć niepotrzebnych przestojów.

Posiadamy kompleksową bazę produkcyjną umożliwiającą wykonanie wszystkich elementów obudowy, jeśli zaś korzystamy z komponentów zewnętrznych dostawców dobieramy je według kryterium najlepszej jakości i trwałości.

W proces produkcyjny zaangażowane są jednocześnie wszystkie działy wykonawcze firmy: produkcja betonu, wykonanie i montaż prefabrykatów, dział konstrukcji stalowych, wykonanie elementów metalowych (drzwi, kraty wentylacyjne), praca ekip wykończeniowych.

Produkcja obudów jest monitorowana na każdym etapie przez zakładowy system kontroli jakości, zgodny z ISO 9001. Gwarantuje to, że produkt opuszczający nasz zakład jest zgodny z projektem i obowiązującymi przepisami prawa.