Print Friendly, PDF & Email

Polityka jakości jest ważnym aspektem działalności firmy. Odpowiednio wdrożona i respektowana zakładowa kontrola produkcji stanowi podstawę osiągnięcia zadowolenia klientów. Zapewniamy odbiorcom rzetelność i profesjonalizm w zakresie wytwarzanych przez nas wyrobów. Osiągane jest to przez ciągły proces doskonalenia w obszarach jakości, elastyczności, szybkości oraz optymalizacji kosztów, oraz permanentną kontrolę prowadzoną na każdym etapie realizacji zamówienia.

Nasza polityka jakości przykłada szczególną wagę do następujących aspektów:
  • poznawanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów na wszystkich etapach współpracy,
  • uzyskiwanie całkowitej zgodności jakości wytwarzanych wyrobów z wymaganiami klientów,
  • staranne monitorowanie każdego etapu produkcji, począwszy od doboru materiałów, poprzez badania wyrobów finalnych, aż po obserwację zachowania produktów w okresie eksploatacji,
  • nieustanne podnoszenie jakości wytwarzanych wyrobów,
 • realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy w płaszczyźnie organizacyjnej i technologicznej,
 • doskonalenie potencjału ludzkiego.

Wdrożona polityka jakości jest podstawą dla utrzymania i rozwoju systemu zarządzania jakością oraz stawiania i realizacji celów. Założenia polityki jakości są znane i respektowane przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Zarząd Atlas Sp. z o.o. zapewnia, że wykonywane przez nas wyroby spełniają wymagania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, oraz potrzeby i oczekiwania klientów. Funkcjonujący System Zarządzania Jakością nadzorowany przez certyfikowaną jednostkę audytorską zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001 jest nieustannie doskonalony. Dbając o jakość naszych wyrobów wdrożyliśmy także wymogi określone w normach:

   • ISO 1090-2 – elementy nośne oraz ich zestawy wykonane ze stali,
  • ISO 3834-3 – prace spawalnicze w zakresie nośnych konstrukcji stalowych.

Atlas Sp. z o.o. prowadząc swoją działalność gospodarczą szczególny nacisk kładzie na działalność proekologiczną. Nasze wyroby po zakończeniu eksploatacji mogą być przetworzone, a surowiec wykorzystany ponownie. Przyjęte rozwiązania systemowe gwarantują stałe ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby.

Przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, monitorowanie aspektów środowiskowych działalności gospodarczej, minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi jest jednym z priorytetów naszej działalności.

Tutaj aktualne certyfikaty i patenty firmy ATLAS.