Print Friendly, PDF & Email
Firma ATLAS

Firma ATLAS sp. z o.o. od przeszło 25 lat specjalizuje się w produkcji betonowych i metalowych obudów/osłon dla urządzeń energetycznych i gazowych, które dostosowane są indywidualnie do potrzeb technologicznych, wymaganej wielkości i obszaru zastosowania.
Oferowane przez naszą firmę obudowy do instalacji technologicznych gazownictwa oraz do stacji transformatorowo-rozdzielczych jedno- lub wielotransformatorowych, stacji GPZ, GPO, stacji rozdzielczych, rozgałęźników kablowych jak i złączy kablowych wykonujemy w trzech podstawowych systemach konstrukcyjnych, jako obudowy betonowe, lekkie obudowy metalowe oraz o konstrukcji mieszanej betonowo-metalowej.

Wykonujemy również specjalistyczne kontenery i obudowy urządzeń analitycznych i pomiarowych dla przemysłu chemicznego oraz przetwórczego.

Obudowy betonowe charakteryzują się:
 • wysoką trwałością konstrukcji,
 • niskimi kosztami eksploatacji,
 • brakiem skraplania pary wodnej na wewnętrznych płaszczyznach ścian i stropu,
 • różnorodnością stosowanych elewacji,
 • możliwością kształtowania form przestrzennych,
 • umiejscowieniem łączników i elementów mechanicznych umożliwiające szybki montaż urządzeń energetycznych.
Obudowy metalowe charakteryzuje:
 • stosunkowo niska waga w porównaniu z obudowami betonowymi,
 • wysoka trwałość (odporność na korozję przez zastosowanie materiałów najwyższej jakości jak stopy aluminium, blachy alucynkowe i ocynkowane, chronione powłokami lakierniczymi najwyższej jakości),
 • możliwość dostosowania do wymogów klimatycznych,
 • stosowanie konstrukcji samonośnych lub szkieletowych,
 • dostosowanie do wymogów transportowych,
 • umiejscowieniem łączników i elementów mechanicznych umożliwiające szybki montaż urządzeń energetycznych.
Obudowy metalowo- betonowe charakteryzuje:
 • możliwość wykonania obudów wielkogabarytowych dostosowanych do możliwości transportowych,trwała i stabilna konstrukcja,
 • różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych,
 • połączenie zalet obudów betonowych i metalowych.

Obudowy wyposażane są w elementy ślusarki budowlanej i elementy wentylacyjne wykonane z stopów aluminium lub blachy alucynkowej. Wielosegmentowy system konstrukcji umożliwia swobodne dostosowywanie obudów do indywidualnych potrzeb technologicznych odbiorcy.

Obudowy specjalne:
 • wykonane z różnych gatunków stali, w tym ze stali nierdzewnej,
 • konstrukcje uwzględniające wymogi odporności na wybuch,
 • zabezpieczone przeciwpożarowo.

Oprócz obudów dla gazownictwa i energetyki firma Atlas produkuje także betonowe prefabrykaty sieci kanalizacyjnych, instalacji melioracyjnych oraz szczelne misy dla stanowisk transformatorów oraz wszelkich innych urządzeń, które wymagają zabezpieczenia przed przenikaniem substancji do środowiska.

Historia
Polityka jakości
Certyfikaty

 

Firma ATLAS - hala produkcyjna