Print Friendly, PDF & Email

Tłocznie gazu do specyficzne obiekty generujące hałas. Wymaga to zastosowania obudów dających odpowiednią izolację akustyczną. Tłocznie są zwykle wielkogabarytowymi obiektami, odpowiednio wentylowanymi.

Firma Atlas posiada w swojej ofercie przegrody akustyczne umożliwiające znaczne ograniczenie generowanego hałasu.