Print Friendly, PDF & Email

Betonowe obudowy ASTW stosowane są jako obudowy stacji transformatorowo-rozdzielczych z obsługą wewnętrzną, stacji rozdzielczych i innych urządzeń energetycznych podobnego przeznaczenia.
Obudowa stacji transformatorowej zapewnia bezpieczne użytkowanie umieszczonych w niej urządzeń elektroenergetycznych, chroni przed wpływem warunków atmosferycznych i nieautoryzowanym dostępem. Obudowa spełnia wszystkie wymagania w zakresie łukoochronności zapewniając bezpieczeństwo obsługi oraz osób postronnych. Obudowa przystosowana jest do instalowania urządzeń elektrycznych niskiego napięcia 230/400 V, urządzeń średniego napięcia do 24 kV, oraz transformatorów o mocy do 1000 kVA. Sieć obsługiwana przez takie urządzenia służy do zasilania w energię elektryczną odbiorców komunalnych i przemysłowych. Obudowy ASTW wykorzystywane są także dla obsługi urządzeń farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Podstawowe możliwości rozkładu wnętrza stacji ASTW:

 

Obudowa została zaprojektowana jako żelbetonowy obiekt wolnostojący wykonany z betonu C25/30 zbrojonego stalą zbrojeniową AIIIN, posadowiony na własnym fundamencie. Konstrukcja obiektu jest zgodna z prawem i sztuką budowlaną stosowaną w Unii Europejskiej oraz spełnia wymagania prawa krajowego. Obudowa tworzy obiekt jednokondygnacyjny z dachem płaskim bądź dwu- lub wielospadowym, Elewacja wykończona jest tynkiem akrylowym lub silikatowym w kolorach wg palety danego producenta tynków, możliwe jest także wykonanie elewacji z kamienia płukanego lub płytek klinkierowych. Kształt obiektu dostosowany jest do potrzeb technologicznych, formy architektonicznej oraz planu zagospodarowania działki. Wielkości elementów prefabrykowanych uzależnione są od możliwości transportowych, warunków konstrukcyjnych oraz możliwości montażowych. W obudowach typu ASTW istnieje możliwość różnorodnego rozmieszczenia rozdzielnic w zależności od indywidualnych potrzeb odbiorcy (patrz rysunki powyżej).
W obudowie wykonywane są, zgodnie z wytycznymi projektu, misy olejowe, otworowania na kable, przejścia szczelne, uziomy i inne elementy według wytycznych branży technologicznej.

Betonowe obudowy ASTW mogą być wykonane także w wersji odporności ogniowej REI 120 dla trzech ścian  – symbol takiej obudowy to ASTW-REI. Dostęp do urządzeń jest w tym przypadku ograniczony do jednej – frontowej ściany. Wentylacja realizowana przez  kraty wentylacyjne w drzwiach oraz szczeliny w dachu.

Poniżej prezentujemy kilka przykładów różnych obudów stacji typu ASTW.

 

 

 

Do pobrania