Print Friendly, PDF & Email

Zastosowanie:

Podziemne stacje transformatorowo-rozdzielcze typu ASTP są nowością na rynku krajowym. Zasadniczą zaletą stacji ASTP jest jej całkowite ukrycie, co może być istotną cechą w przypadku budowy/modernizacji sieci energetycznych w zabytkowych centrach miast, lub braku miejsca na zlokalizowanie stacji na powierzchni. Stosowane przez nas opatentowane rozwiązanie wentylacji przedziału transformatora nie wymaga stosowania jakichkolwiek elementów wyniesionych ponad poziom gruntu, a jednocześnie całkowicie zabezpiecza wnętrze przed opadami. Tak zaprojektowana stacja może być mieszczona nawet w pasie drogowym.

Budowa:
Konstrukcja żelbetowa izolowana zewnętrznie. Wykonanie indywidualne wg potrzeb inwestycyjnych. Obudowa wyposażona jest w unikalny system wentylacji, uzależniony od ilości emitowanego ciepła. Dwupoziomowe rozwiązanie dna tworzy piwnicę kablową. Dostęp do wnętrza realizowany jest przez system włazów, umożliwiający wymianę urządzeń i dostęp dozoru technicznego w okresach konserwacji. Dostęp do piwnicy kablowej daje swobodę prowadzenia okablowania. Pokrywa górna jest dostosowana do przeniesienia obciążenia pojazdów samochodowych.

Gabaryty:
Wielkość obudowy uzależniona jest od możliwości transportowych.

Rozwiązanie konstrukcyjne podziemnej stacji transformatorowej typu ASTP jest chronione patentem.