Print Friendly, PDF & Email

Podziemne stacje transformatorowe typu ASTP są nowością na rynku krajowym. Zasadniczą zaletą stacji ASTP jest jej całkowite ukrycie pod ziemią, co może być istotną cechą w przypadku budowy/modernizacji sieci energetycznych w zabytkowych centrach miast, lub braku miejsca na zlokalizowanie stacji na powierzchni. Stosowane przez nas opatentowane rozwiązanie wentylacji przedziału transformatora nie wymaga stosowania jakichkolwiek elementów wyniesionych ponad poziom terenu, a jednocześnie całkowicie zabezpiecza wnętrze przed opadami.  Zastosowanie specjalnych izolacji przeciwwilgociowych uniemożliwia przedostawanie się do wnętrza wody. Tak zaprojektowana stacja może być poddawana dużym obciążeniom, co umożliwia jej lokalizację nawet w pasie drogowym. Wymiary stacji oraz rozwiązania konstrukcyjne dopasowywane są każdorazowo do potrzeb klienta.

podzziemna stacja transformatorowa ASTP

Budowa:

Konstrukcja żelbetowa jest izolowana zewnętrznie. Wykonanie i gabaryty ustalane indywidualnie, wg potrzeb inwestora. Obudowa wyposażona jest w unikalny system wentylacji, uzależniony od ilości emitowanego ciepła. Dwupoziomowe rozwiązanie dna tworzy piwnicę kablową. Dostęp do wnętrza realizowany jest przez system włazów, umożliwiający wymianę urządzeń i dostęp dozoru technicznego w okresach konserwacji. Zintegrowanie obudowy z niżej położonym przedziałem kablowym daje swobodę prowadzenia połączeń kablowych. Pokrywa górna jest dostosowana do przeniesienia obciążenia pojazdów samochodowych.

Gabaryty:

Wielkość obudowy uzależniona jest od możliwości transportowych.

Rozwiązanie konstrukcyjne podziemnej stacji transformatorowej typu ASTP jest chronione patentem.