Print Friendly, PDF & Email

Stacje redukcyjno-pomiarowe niskiego i średniego ciśnienia przeznaczone są do redukcji ze średniego ciśnienia (do 1,6 MPa) na  dowolne zgodne z wymaganiami klienta. Wyposażane są w dwa, a w niektórych przypadkach w jeden ciąg redukcyjny.

Obudowy mogą być wykonane w wersji żelbetowej lub metalowej. Konstrukcja obudów spełnia wymagania dotyczące zastosowania odpowiedniej wentylacji, rozmieszczenia i typu drzwi, wykonania z materiałów niepalnych.