Print Friendly, PDF & Email

Certyfikaty i patenty potwierdzają naszą dbałość o wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów. Konstrukcja obudów stacji energetycznych została zweryfikowana przez Instytut Energetyki, który wydał odpowiednie zaświadczenia potwierdzające podstawowe parametry użytkowe naszych wyrobów.

Dbając o zapewnienie najwyższej jakości nasz system zarządzania oraz produkcji został zweryfikowany przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną zgodnie z międzynarodowymi normami ISO.

Produkcja wyrobów betonowych jest prowadzona zgodnie z wdrożoną Zakładową Kontrolą Produkcji, certyfikowaną przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie. Produkcja elementów stalowych jest certyfikowana przez TÜV Thüringen Polska.

Certyfikaty ZKP

 

Certyfikaty ISO 9001

 

Patenty

 

Certyfikaty IP 54 dla obudowy ASTW

Do pobrania

 • pdf KDWU 2-2019-13369
  Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych - prefabrykaty betonowe obudów i obiektów wielosegmentowych
  Wielkość pliku: 191 KB
 • pdf KDWU_4_2019_13369
  Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych - prefabrykowane betonowe piwnice kablowe
  Wielkość pliku: 84 KB
 • pdf KDWU 5-2019-13369
  Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych - prefabrykowane fundamenty betonowe
  Wielkość pliku: 190 KB
 • pdf KDWU 7-2019-13369
  Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych - prefabrykaty betonowe obudów podziemnych
  Wielkość pliku: 189 KB
 • pdf KDWU-8-2019-13369
  Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych - skrzynie fundamentowe do posadowienia obudów stacji gazowych. Wydano 6 grudnia 2019 roku.
  Wielkość pliku: 83 KB
 • pdf KDWU-9-2021-13369
  Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych - prefabrykaty betonowe obudów jednosegmentowych
  Wielkość pliku: 88 KB
 • pdf KDWU-10_2021-13369
  Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych - prefabrykowane stanowiska betonowe dla urządzeń energetycznych
  Wielkość pliku: 90 KB