Print Friendly, PDF & Email
Firma ATLAS oferuje w pełni prefabrykowane betonowe stanowiska transformatorów mocy.

Wypełnione olejem izolacyjnym transformatory mogą w przypadku awarii stwarzać zagrożenie poważnego zanieczyszczenia środowiska. Usuwanie tego typu skażeń jest wyjątkowo kosztowne. Ekologiczne, prefabrykowane stanowiska transformatorów mocy typu ATLAS spełniają wszelkie wymogi ekologii, a ich montaż jest błyskawiczny, co likwiduje konieczność prowadzenia czasochłonnych prac budowlanych. Jest to szczególnie istotne podczas prowadzenia modernizacji istniejących urządzeń, gdzie technologia tradycyjna wymagałaby długotrwałego wyłączenia stacji z użytku. Nasze rozwiązanie skraca czas montażu zabezpieczenia transformatora do najwyżej kilku dni. Wszystkie elementy stanowisk transformatorów prefabrykowane są w naszym zakładzie produkcyjnym, a w miejscu przeznaczenia prowadzony jest jedynie finalny montaż. Prefabrykowane elementy przystosowane są wielkością do standardowego transportu drogowego.

Stanowiska transformatorów mocy w bazie Pasikurowice.
Oferujemy różne rodzaje stanowisk, przystosowane do wielu rodzajów transformatorów mocy a także transformatorów potrzeb własnych i dławików. Poza zakresem typowych rozmiarów i rozwiązań na życzenie zamawiającego możemy wykonać stanowiska o każdej wymaganej wielkości. Oprócz konwencjonalnych pokryć mis kratami pomostowymi z tłuczniem kamiennym stosujemy nowoczesne, certyfikowane rozwiązania. Są to pokrycia mis wykonane z perforowanych, cynkowanych płyt stalowych charakteryzujących się właściwościami tłumienia ognia. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć uciążliwości użytkowych związanych ze stosowaniem krat stalowych pokrywanych warstwą tłucznia, dając estetyczną, łatwą w utrzymaniu i trwałą powierzchnię. Rozwiązanie z pokryciem mis stalowymi panelami perforowanymi zastosowaliśmy między innymi w dwudziestu stanowiskach postojowych dla stacji transformatorowej TAURON w Pasikurowicach koło Wrocławia (zdjęcie powyżej).

 

W roku 2013 prefabrykowane stanowiska transformatorów ATLAS zostały wyróżnione Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich. Złoty Medal MTP

Do pobrania