Print Friendly, PDF & Email

Właścicielem serwisu internetowego jest Atlas Sp. z o.o. z siedzibą w Przybysławicach 43A, 63-440 Raszków. ATLAS Sp. z o.o. jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000109260 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 6220108464

REGON: 008074742.

Wszelkie prawa do całej zawartości niniejszego serwisu internetowego są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela serwisu.

Rozwiązania stosowane przez Spółkę ATLAS są chronione prawem patentowym. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela patentu stanowi naruszenie prawa.

Pomimo podejmowania wszelkich działań, mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu, Spółka ATLAS nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w treści witryny, oraz nie gwarantuje stuprocentowej dokładności, aktualności oraz kompletności przedstawionych informacji. Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Właściciel witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.

Prezentowane w serwisie internetowym produkty, usługi itp. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności regulująca zasady ingerencji serwisu w urządzenia końcowe użytkownika (automatyczne instalowanie tzw. plików cookies) przedstawiona jest tutaj. Korzystanie z serwisu jest tożsame z akceptacją ustalonych  zasad przestrzegania prywatności.