Print Friendly, PDF & Email

Żelbetowe obudowy typu ATSN stosowane są jako obudowy rozgałęźników i złączy kablowych. Można je stosować także dla urządzeń telekomunikacyjnych, telewizji kablowych, oraz innych rozległych sieci wymagających stosowania rozdzielników i przyłączy.  Ich wielkość dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Obudowy typu ATSN to betonowe skrzynie wykonane w formie jednego elementu stanowiącego spójny układ ścian, dachu i fundamentu. W przypadku większych gabarytów można zastosować układ wieloelementowy – z rozłącznym dachem i/lub fundamentem.