Print Friendly, PDF & Email
Zastosowanie:

Strefy przyodwiertowe wyposaża się w urządzenia technologiczne, analityczne, pomiarowe oraz agregaty prądotwórcze. Urządzenia te wymagają ochrony odpowiednimi obudowami.

Budowa:

Obudowy metalowe wykonywane są w systemie ATLAS. Cechą charakterystyczną tego typu konstrukcji jest żelbetonowa podłoga z zakotwiczoną w niej konstrukcją stalową, obudowaną płytami wielowarstwowymi na bazie wełny mineralnej. Obudowa posadowione są na prefabrykowanym fundamencie. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają zastosowanie obudów w strefach zagrożonych wybuchem. Posadzka wykonana jest w technologii anty-elektrostatycznej. W zależności od potrzeb technologicznych możliwe jest swobodne kształtowanie podziału wewnętrznego i wielkości kontenera. Ze względu na stosunkowo mały ciężar możliwy jest transport kompletnego obiektu do strefy odwiertu.

Do pobrania