Print Friendly, PDF & Email

Obudowy stacji transformatorowych z obsługą zewnętrzną przeznaczone są do stacji zaopatrujących w energię elektryczną odbiorców komunalnych i przemysłowych. Cechą charakterystyczną obudów tego typu jest mała powierzchnia zabudowy, doskonały dostęp do urządzeń, zwarta konstrukcja, w której korpus główny i fundament mogą stanowić jedną całość. Istnieje duża możliwość dostosowania wyglądu obudowy do indywidualnych potrzeb architektonicznych przez dobór sposobu wykończenia i formy obiektu. Wielkość obudowy dobierana jest indywidualnie do mocy transformatora oraz ilości pól SN i NN.

Betonowe obudowy ASTZ
  • typowe obiekty mieszczące stacje zaopatrujące w energię odbiorców komunalnych oraz niewielkie zakłady przemysłowe.
Metalowe obudowy MSTZ
  • lekkie obudowy umożliwiające ich częste przemieszczanie
Betonowe owalne obudowy ASTO
  • obudowy przeznaczone dla terenów zurbanizowanych (miejskich), nie wymagające dużego miejsca do ustawienia.
Betonowo-metalowe obudowy reklamowe ASTR
  • nowoczesne betonowo-metalowe obudowy z nośnikami reklamowymi, przeznaczone dla eksponowanych lokalizacji.

 

Obudowy stacji transformatorowych z obsługą zewnętrzną - obudowa ASTZ