Print Friendly, PDF & Email
Zastosowanie:

Betonowe owalne obudowy ASTO skonstruowane zostały przede wszystkim do zamontowania w niej stacji transformatorowo-rozdzielczej lokalizowanej w miejskiej zabudowie. Owalny kształt doskonale wpisuje się w zurbanizowany miejski krajobraz i umożliwia wykorzystanie stacji jako słupa ogłoszeniowego bądź reklamowego. Różne rodzaje wykończneia elewacji i pokrycia dachu pozwalają dostosować wygląd stacji do warunków lokalizacyjnych. Konstrukcja obudowy pozwala na wyposażenie jej jako typowej stacji transformatorowo-rozdzielczej z zewnętrzną obsługą. Przystosowana jest do wyposażenia rozdzielnicami powszechnie stosowanymi niskiego napięcia do 12 pól i średniego napięcia do 4 pól. Transformator usytuowany „na piętrze” może być o mocy do 630 kVA. Wymiary obudowy pozwalają na montaż urządzeń technologicznego wyposażenia stacji w wyspecjalizowanym zakładzie. W pełni uzbrojoną stację przewozić można na miejsce montażu, co redukuje do minimum czas robót na ruchliwym, miejskim placu budowy.

Betonowe owalne obudowy ASTO - Ostrów Wielkopolski

Budowa:

Betonowe owalne obudowy ASTO wykonywane są z jednorodnych odlewów żelbetowych. Składają się ze skrzyni fundamentowej (piwnica kablowa), korpusu oraz z rozłącznego dachu. Drzwi do obudowy są wykonane z aluminium lub stali alucynkowej.
Szerokość oraz wysokość drzwi dostosowano do wymagań obsługi urządzeń technologicznego wyposażenia. W korpusie wykonany jest strop w formie misy olejowej przeznaczony na zlokalizowanie transformatora. Obudowę zaprojektowano tak aby możliwe było zamontowanie w niej rozdzielnic średniego i niskiego napięcia dowolnego producenta. Przestrzeń montażowa dla rozdzielnicy SN wynosi 1600 x 800 x 1400 (szer. x gł. x wys.), a dla rozdzielnicy NN 1600 x 400 x 1400 (szer. x gł. x wys.). Maksymalna moc transformatora wynosi 630 kVA. W stropie zaprojektowano otwory umożliwiające przeprowadzenie kabli średniego i niskiego napięcia. Ponadto obudowa posiada odpowiednią wentylację oraz wyposażona jest w niezbędne instalacje i zaciski uziomowe.

 

Podstawowe dane obudowy ASTO:
Ustawienie stacji: wolnostojąca
Obsługa stacji: z zewnątrz
Dostawa do zamawiającego: transportem ciężarowym przystosowanym do ładunku o wysokości minimalnej 3180 mm
Mocowania do transportu i montażu: w ścianach bocznych, w dachu
Obudowa prefabrykowana z betonu: C25/30
Maksymalna moc transformatora: 630 kVA
Wentylacja przedziału transformatora: grawitacyjna
Masa obudowy wraz z fundamentem: 8600 kg
Głębokość posadowienia: 1050 mm
Powierzchnia zabudowy: 4,14 m2
Stopień ochrony: IP 43
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny: IAC-B-16-1s
Obudowa wytrzymała na uderzenie o energii: 20 J
Wytrzymałość dachu na obciążenie: 2,5 kN/m2
Klasa obudowy: 10

Do pobrania