Print Friendly, PDF & Email

Dotacja na kapitał obrotowy POIR 2014-2020

Spółka ATLAS wzięła udział w projekcie w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa ATLAS Sp. z o.o.” (numer wniosku:POIR.03.04.00-30-0682/20).

Celem przedmiotowego projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, który znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Efektem realizacji projektu jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Dofinansowanie przeznaczone jest na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni. zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Koszt projektu netto wyniósł 127.128,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem zł 00/100).

Kwota dofinansowania netto to 127.128,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem zł 00/100).

Okres realizacji: od 1 sierpnia do 31 października 2020 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”.